Microsoft Windows Vista Community Forums - Vistaheads
Recommended DownloadWelcome to the Microsoft Windows Vista Community Forums - Vistaheads, YOUR Largest Resource for Windows Vista related information.

You are currently viewing our boards as a guest which gives you limited access to view most discussions and access our other features. By joining our free community you will have access to post topics, communicate privately with other members (PM), respond to polls, upload content and access many other special features. Registration is fast, simple and absolutely free so , join our community today!

If you have any problems with the registration process or your account login, please contact us.

Driver Scanner

Riddle: More files in a map that there could be!

microsoft.public.nl.windows.vista


Speedup My PC
Reply
  #1 (permalink)  
Old 11-05-2008
Peterarto
 

Posts: n/a
Riddle: More files in a map that there could be!
Ik probeer avi bestanden om te zetten naar echte DivX en probeer dat met een
aantal programma's.
Nu heb ik Gspot gedownload om te zien wat de codecs zijn van de door mij
gefabriceerde Divx-en.

De laaste keren probeerde ik met Total Video Converter die ik al eerder had
gebruikt met anderen expirimenten.

De omzetting controleer ik met Gspot dus en laad het filmpje in.
In de verkenner van Gspot zie ik niet 1 maar 5 ! bestanden staan.

Kijk ik met de verkenner van windows vista zie ik alleen mijn laatst
gemaakte film staan.

De vier anderen zijn van vroegere datum als mijn laatste filmpje!

De eerste is rond de 500 MB van maart dit jaar
de tweede 56 MB 15 oktober
De derde 417 MB van 13 maart
de vierde 250 MB van 29 maart
en de laatste van vandaag 5 november allen dit jaar 2008.

Als ik ze naar een andere map wil kopieëren gaat dat niet en krijg ik de
boodschap:
"Dit item staat niet langer in de map converted, controleer de juiste
locatie van dit item en probeer het opnieuw"

Ik begrijp nu dat die 4 spookbestanden er in het echt niet meer meer staan
maar alleen een verwijzing zijn. Maar hoeveel honderduizenden van deze
bestanden heb ik dan nog op mijn computer staan als ik Gspot als verkenner
zou gebruiken, aangezien ik mijn computer zeer intensief gebruik?
Ik haal ze expres niet weg, ik weet niet of dit eigenlijk wel kan, omdat ik
dit wel heel erg vreemd vind.
De mapopties heb ik staan op "verborgen bestanden weergeven"
Sinds maart heb ik ook mijn harddisk verschillende malen gedefragenteerd.

Heeft iemand dit ook meegemaakt?
Zo ja wat is de verklaring?

grtzz arto


I'll try to make real DivX files from avi sources with a few programs.
I've downloaded de free program Gspot to see what the codecs are fom the
converted files, cause only real divx wil play on my standalone
dvd/divxplayer.

The last time I'll tryed Total Video Converter, who's I'll already tried
before to convert videofiles.

The converterd file I control with Gspot.
In the explorer window from Gspot I'll see not 1 but 5 differend videofiles!

When I use Windows explorer to see the map where the converted file stands I
see only one file!
The 4 files others are from a different date as the one I make the last time!;


The first: 500 MB March this year
Second: 56 MB 15 Oktober
The third: 417 MB 13 March
The fourth: 250 MB van 29 March
and the last one today 5 november all this year 2008.

I leave them where they are now beacause I find it very odd and strange.
The mapoptions stands as "see hidden files"
When I try to copy one of the older files to an other map I'll gets the
message:
"This item stands no longer in the map converted, control the exact location
and try again"

I now understand that the files are not really there but only a reference to
the files. But if the explorer from Gspot can see them (from wayback March)
how many othere "ghostfiles" still stands on my Vista computer, cause I use
my computer intense?
Does anyone know what this could be?
And if the answer is yes how can that be possible?
I'll defragd my Hd several times since March.

Greetings arto

Reply With Quote
Sponsored Links
  #2 (permalink)  
Old 11-05-2008
Cnut
 

Posts: n/a
Re: Riddle: More files in a map that there could be!
"Peterarto" <Peterarto@discussions.microsoft.com> schreef in bericht
news:2F6B4E4A-F9A7-4621-A796-16E22B1387EA@microsoft.com...
> Ik probeer avi bestanden om te zetten naar echte DivX en probeer dat met
> een
> aantal programma's.
> Nu heb ik Gspot gedownload om te zien wat de codecs zijn van de door mij
> gefabriceerde Divx-en.
>
> De laaste keren probeerde ik met Total Video Converter die ik al eerder
> had
> gebruikt met anderen expirimenten.
>
> De omzetting controleer ik met Gspot dus en laad het filmpje in.
> In de verkenner van Gspot zie ik niet 1 maar 5 ! bestanden staan.
>
> Kijk ik met de verkenner van windows vista zie ik alleen mijn laatst
> gemaakte film staan.
>
> De vier anderen zijn van vroegere datum als mijn laatste filmpje!
>
> De eerste is rond de 500 MB van maart dit jaar
> de tweede 56 MB 15 oktober
> De derde 417 MB van 13 maart
> de vierde 250 MB van 29 maart
> en de laatste van vandaag 5 november allen dit jaar 2008.
>
> Als ik ze naar een andere map wil kopieëren gaat dat niet en krijg ik de
> boodschap:
> "Dit item staat niet langer in de map converted, controleer de juiste
> locatie van dit item en probeer het opnieuw"
>
> Ik begrijp nu dat die 4 spookbestanden er in het echt niet meer meer staan
> maar alleen een verwijzing zijn. Maar hoeveel honderduizenden van deze
> bestanden heb ik dan nog op mijn computer staan als ik Gspot als verkenner
> zou gebruiken, aangezien ik mijn computer zeer intensief gebruik?
> Ik haal ze expres niet weg, ik weet niet of dit eigenlijk wel kan, omdat
> ik
> dit wel heel erg vreemd vind.
> De mapopties heb ik staan op "verborgen bestanden weergeven"
> Sinds maart heb ik ook mijn harddisk verschillende malen gedefragenteerd.
>
> Heeft iemand dit ook meegemaakt?
> Zo ja wat is de verklaring?
>
> grtzz arto
>


Worden deze bewerkingen niet gewoon in een log gezet? b.v. in GSpot27.dat of
in het register?
Sinds wanneer kun je Gspot als verkenner gebruiken?
Ga er maar vanuit dat ze foetsie zijn, behalve die ene.
Je hebt gelijk dat er honderd duizenden bestanden nog op schijf staan, die
je normaal niet kunt zien.
Download "Recuva" maar eens, dan weet je niet wat je ziet (en soms kunt
terughalen)
<trouwens>
"Map" heet in het Engels "directory" , "Map" betekent in het Engels:
kaart , landkaart, zeekaart, sterrenkaart
2: plan, grafische voorstelling
3: (slang) bakkes, smoel
4: (Amerikaans-Engels; slang) (ongedekte) cheque
idioom
put on the map: de aandacht vestigen op, belang geven aan
(informeel) be on the map again
weer aan de orde zijn
it isn't on the map
er is geen sprake van, het is uitgesloten
map2 (overgankelijk werkwoord) vergelijk mapping
1: in kaart brengen context
2: (wiskunde) afbeelden uitzetten

<knip>

Reply With Quote
  #3 (permalink)  
Old 11-06-2008
Peterarto
 

Posts: n/a
Re: Riddle: More files in a map that there could be!


"Cnut" wrote:

> "Peterarto" <Peterarto@discussions.microsoft.com> schreef in bericht
> news:2F6B4E4A-F9A7-4621-A796-16E22B1387EA@microsoft.com...
> > Ik probeer avi bestanden om te zetten naar echte DivX en probeer dat met
> > een
> > aantal programma's.
> > Nu heb ik Gspot gedownload om te zien wat de codecs zijn van de door mij
> > gefabriceerde Divx-en.
> >
> > De laaste keren probeerde ik met Total Video Converter die ik al eerder
> > had
> > gebruikt met anderen expirimenten.
> >
> > De omzetting controleer ik met Gspot dus en laad het filmpje in.
> > In de verkenner van Gspot zie ik niet 1 maar 5 ! bestanden staan.
> >
> > Kijk ik met de verkenner van windows vista zie ik alleen mijn laatst
> > gemaakte film staan.
> >
> > De vier anderen zijn van vroegere datum als mijn laatste filmpje!
> >
> > De eerste is rond de 500 MB van maart dit jaar
> > de tweede 56 MB 15 oktober
> > De derde 417 MB van 13 maart
> > de vierde 250 MB van 29 maart
> > en de laatste van vandaag 5 november allen dit jaar 2008.
> >
> > Als ik ze naar een andere map wil kopieëren gaat dat niet en krijg ik de
> > boodschap:
> > "Dit item staat niet langer in de map converted, controleer de juiste
> > locatie van dit item en probeer het opnieuw"
> >
> > Ik begrijp nu dat die 4 spookbestanden er in het echt niet meer meer staan
> > maar alleen een verwijzing zijn. Maar hoeveel honderduizenden van deze
> > bestanden heb ik dan nog op mijn computer staan als ik Gspot als verkenner
> > zou gebruiken, aangezien ik mijn computer zeer intensief gebruik?
> > Ik haal ze expres niet weg, ik weet niet of dit eigenlijk wel kan, omdat
> > ik
> > dit wel heel erg vreemd vind.
> > De mapopties heb ik staan op "verborgen bestanden weergeven"
> > Sinds maart heb ik ook mijn harddisk verschillende malen gedefragenteerd.
> >
> > Heeft iemand dit ook meegemaakt?
> > Zo ja wat is de verklaring?
> >
> > grtzz arto
> >

>
> Worden deze bewerkingen niet gewoon in een log gezet? b.v. in GSpot27.dat of
> in het register?
> Sinds wanneer kun je Gspot als verkenner gebruiken?
> Ga er maar vanuit dat ze foetsie zijn, behalve die ene.
> Je hebt gelijk dat er honderd duizenden bestanden nog op schijf staan, die
> je normaal niet kunt zien.
> Download "Recuva" maar eens, dan weet je niet wat je ziet (en soms kunt
> terughalen)


Ok even de fouten in het Engels buiten beschouwing gelaten, blijft over de
verkenner Gspot en de niet meer bestaande bestanden:
Om een filmpje in te laden in Gspot opent zich een venster waarmee je in de
mappen/bestanden kunt zoeken dat bedoel ik met verkenner in Gspot.

Nog een opmerkelijk feit en ik zweer dat dit waar is:
ik heb net 3 van die spookbestanden gedelete terwijl ik in de echte
verkenner de mappen: deze computer en de C schijf open heb staan.
Van ongeveer 56 Gig vrije ruimte veranderde deze naar 57,3 GB!

Reply With Quote
  #4 (permalink)  
Old 11-06-2008
Peterarto
 

Posts: n/a
Re: Riddle: More files in a map that there could be!


"Peterarto" wrote:

>
>
> "Cnut" wrote:
>
> > "Peterarto" <Peterarto@discussions.microsoft.com> schreef in bericht
> > news:2F6B4E4A-F9A7-4621-A796-16E22B1387EA@microsoft.com...
> > > Ik probeer avi bestanden om te zetten naar echte DivX en probeer dat met
> > > een
> > > aantal programma's.
> > > Nu heb ik Gspot gedownload om te zien wat de codecs zijn van de door mij
> > > gefabriceerde Divx-en.
> > >
> > > De laaste keren probeerde ik met Total Video Converter die ik al eerder
> > > had
> > > gebruikt met anderen expirimenten.
> > >
> > > De omzetting controleer ik met Gspot dus en laad het filmpje in.
> > > In de verkenner van Gspot zie ik niet 1 maar 5 ! bestanden staan.
> > >
> > > Kijk ik met de verkenner van windows vista zie ik alleen mijn laatst
> > > gemaakte film staan.
> > >
> > > De vier anderen zijn van vroegere datum als mijn laatste filmpje!
> > >
> > > De eerste is rond de 500 MB van maart dit jaar
> > > de tweede 56 MB 15 oktober
> > > De derde 417 MB van 13 maart
> > > de vierde 250 MB van 29 maart
> > > en de laatste van vandaag 5 november allen dit jaar 2008.
> > >
> > > Als ik ze naar een andere map wil kopieëren gaat dat niet en krijg ik de
> > > boodschap:
> > > "Dit item staat niet langer in de map converted, controleer de juiste
> > > locatie van dit item en probeer het opnieuw"
> > >
> > > Ik begrijp nu dat die 4 spookbestanden er in het echt niet meer meer staan
> > > maar alleen een verwijzing zijn. Maar hoeveel honderduizenden van deze
> > > bestanden heb ik dan nog op mijn computer staan als ik Gspot als verkenner
> > > zou gebruiken, aangezien ik mijn computer zeer intensief gebruik?
> > > Ik haal ze expres niet weg, ik weet niet of dit eigenlijk wel kan, omdat
> > > ik
> > > dit wel heel erg vreemd vind.
> > > De mapopties heb ik staan op "verborgen bestanden weergeven"
> > > Sinds maart heb ik ook mijn harddisk verschillende malen gedefragenteerd.
> > >
> > > Heeft iemand dit ook meegemaakt?
> > > Zo ja wat is de verklaring?
> > >
> > > grtzz arto
> > >

> >
> > Worden deze bewerkingen niet gewoon in een log gezet? b.v. in GSpot27.dat of
> > in het register?
> > Sinds wanneer kun je Gspot als verkenner gebruiken?
> > Ga er maar vanuit dat ze foetsie zijn, behalve die ene.
> > Je hebt gelijk dat er honderd duizenden bestanden nog op schijf staan, die
> > je normaal niet kunt zien.
> > Download "Recuva" maar eens, dan weet je niet wat je ziet (en soms kunt
> > terughalen)

>
> Ok even de fouten in het Engels buiten beschouwing gelaten, blijft over de
> verkenner Gspot en de niet meer bestaande bestanden:
> Om een filmpje in te laden in Gspot opent zich een venster waarmee je in de
> mappen/bestanden kunt zoeken dat bedoel ik met verkenner in Gspot.
>
> Nog een opmerkelijk feit en ik zweer dat dit waar is:
> ik heb net 3 van die spookbestanden gedelete terwijl ik in de echte
> verkenner de mappen: deze computer en de C schijf open heb staan.
> Van ongeveer 56 Gig vrije ruimte veranderde deze naar 57,3 GB!
>Nog iets heel bijzonders.
Na al dat boven gebeuren, zette ik een filmpje om nu met Divx converter,
ondertitels erbij en het programma gaat aan het werk.
Na een uurtje meld de converter dat hij klaar is met in het Engels de
notificatie om de doelmap te openen.
Er staat niets in de doelmap alleen en paar snelkoppelingen naar andere
onderdelen van divx.
Nog een paar keer geprobeerd, niets te zien.
Todat ik na al het bovenstaande het idee kreeg om deze map ook met Gspot te
openen en daar staat hij de geconventeerde film.
Ik laad hem in Gspot en deze geeft keurig de codecs weer om hem af te spelen.

Ik klik met de rechtermuis op het divxbestand en kiest afspelen met
mediaplayer classic, nog een keer met Videolan (Vlc) en nog een keer met
divxplayer en alledrie spelen de film keurig af mét ingebakken ondertitels!


Ik probeer het bestand te kopieëren naar een andere map, dat gaat niet.
Ik denk: Als Gspot hem ziet, ziet Nero hem misschien ook wel.
En dat is ook zo, zonder moeite brand ik de divx op een dvd-rw als data, doe
de dvd in mijn Divx-Dvd speler en hij wordt keurig afgespeeldt!

Van de dvd-rw kopieëer ik hem weer naar mijn HD in de map: DivXBestaatNiet


Reply With Quote
  #5 (permalink)  
Old 11-06-2008
Cnut
 

Posts: n/a
Re: Riddle: More files in a map that there could be!
"Peterarto" <Peterarto@discussions.microsoft.com> schreef in bericht
news:464EBEE7-2DB4-418B-B718-4B85DFA389FE@microsoft.com...
>
>
> "Peterarto" wrote:
>
>>
>>
>> "Cnut" wrote:
>>
>> > "Peterarto" <Peterarto@discussions.microsoft.com> schreef in bericht
>> > news:2F6B4E4A-F9A7-4621-A796-16E22B1387EA@microsoft.com...
>> > > Ik probeer avi bestanden om te zetten naar echte DivX en probeer dat
>> > > met
>> > > een
>> > > aantal programma's.
>> > > Nu heb ik Gspot gedownload om te zien wat de codecs zijn van de door
>> > > mij
>> > > gefabriceerde Divx-en.
>> > >
>> > > De laaste keren probeerde ik met Total Video Converter die ik al
>> > > eerder
>> > > had
>> > > gebruikt met anderen expirimenten.
>> > >
>> > > De omzetting controleer ik met Gspot dus en laad het filmpje in.
>> > > In de verkenner van Gspot zie ik niet 1 maar 5 ! bestanden staan.
>> > >
>> > > Kijk ik met de verkenner van windows vista zie ik alleen mijn laatst
>> > > gemaakte film staan.
>> > >
>> > > De vier anderen zijn van vroegere datum als mijn laatste filmpje!
>> > >
>> > > De eerste is rond de 500 MB van maart dit jaar
>> > > de tweede 56 MB 15 oktober
>> > > De derde 417 MB van 13 maart
>> > > de vierde 250 MB van 29 maart
>> > > en de laatste van vandaag 5 november allen dit jaar 2008.
>> > >
>> > > Als ik ze naar een andere map wil kopieëren gaat dat niet en krijg ik
>> > > de
>> > > boodschap:
>> > > "Dit item staat niet langer in de map converted, controleer de juiste
>> > > locatie van dit item en probeer het opnieuw"
>> > >
>> > > Ik begrijp nu dat die 4 spookbestanden er in het echt niet meer meer
>> > > staan
>> > > maar alleen een verwijzing zijn. Maar hoeveel honderduizenden van
>> > > deze
>> > > bestanden heb ik dan nog op mijn computer staan als ik Gspot als
>> > > verkenner
>> > > zou gebruiken, aangezien ik mijn computer zeer intensief gebruik?
>> > > Ik haal ze expres niet weg, ik weet niet of dit eigenlijk wel kan,
>> > > omdat
>> > > ik
>> > > dit wel heel erg vreemd vind.
>> > > De mapopties heb ik staan op "verborgen bestanden weergeven"
>> > > Sinds maart heb ik ook mijn harddisk verschillende malen
>> > > gedefragenteerd.
>> > >
>> > > Heeft iemand dit ook meegemaakt?
>> > > Zo ja wat is de verklaring?
>> > >
>> > > grtzz arto
>> > >
>> >
>> > Worden deze bewerkingen niet gewoon in een log gezet? b.v. in
>> > GSpot27.dat of
>> > in het register?
>> > Sinds wanneer kun je Gspot als verkenner gebruiken?
>> > Ga er maar vanuit dat ze foetsie zijn, behalve die ene.
>> > Je hebt gelijk dat er honderd duizenden bestanden nog op schijf staan,
>> > die
>> > je normaal niet kunt zien.
>> > Download "Recuva" maar eens, dan weet je niet wat je ziet (en soms kunt
>> > terughalen)

>>
>> Ok even de fouten in het Engels buiten beschouwing gelaten, blijft over
>> de
>> verkenner Gspot en de niet meer bestaande bestanden:
>> Om een filmpje in te laden in Gspot opent zich een venster waarmee je in
>> de
>> mappen/bestanden kunt zoeken dat bedoel ik met verkenner in Gspot.
>>
>> Nog een opmerkelijk feit en ik zweer dat dit waar is:
>> ik heb net 3 van die spookbestanden gedelete terwijl ik in de echte
>> verkenner de mappen: deze computer en de C schijf open heb staan.
>> Van ongeveer 56 Gig vrije ruimte veranderde deze naar 57,3 GB!
>>

>
>
> Nog iets heel bijzonders.
> Na al dat boven gebeuren, zette ik een filmpje om nu met Divx converter,
> ondertitels erbij en het programma gaat aan het werk.
> Na een uurtje meld de converter dat hij klaar is met in het Engels de
> notificatie om de doelmap te openen.
> Er staat niets in de doelmap alleen en paar snelkoppelingen naar andere
> onderdelen van divx.
> Nog een paar keer geprobeerd, niets te zien.
> Todat ik na al het bovenstaande het idee kreeg om deze map ook met Gspot
> te
> openen en daar staat hij de geconventeerde film.
> Ik laad hem in Gspot en deze geeft keurig de codecs weer om hem af te
> spelen.
>
> Ik klik met de rechtermuis op het divxbestand en kiest afspelen met
> mediaplayer classic, nog een keer met Videolan (Vlc) en nog een keer met
> divxplayer en alledrie spelen de film keurig af mét ingebakken
> ondertitels!
>
>
> Ik probeer het bestand te kopieëren naar een andere map, dat gaat niet.
> Ik denk: Als Gspot hem ziet, ziet Nero hem misschien ook wel.
> En dat is ook zo, zonder moeite brand ik de divx op een dvd-rw als data,
> doe
> de dvd in mijn Divx-Dvd speler en hij wordt keurig afgespeeldt!
>
> Van de dvd-rw kopieëer ik hem weer naar mijn HD in de map: DivXBestaatNiet
>
>


De "echte verkenner" is nu niet echt het beste deel van Vista.
Heb je al eens met een andere verkenner gekeken?
Free Commander bijvoorbeeld (is gratis)
http://www.freecommander.com/
Of als je DOS commando's kent via een Command Prompt ? (uitvoeren als
administrator)
Nog een mogelijkheid is Agent Ransack, die razendsnel middels extensies,
*.mpg b.v., *alles* op je schijf opzoekt. Dit programma komt in je
rechtsklik menu. Uitermate handig.
http://www.mythicsoft.com/agentransa...?page=download

Reply With Quote
  #6 (permalink)  
Old 11-06-2008
Peterarto
 

Posts: n/a
Re: Riddle: More files in a map that there could be!


"Cnut" wrote:

> "Peterarto" <Peterarto@discussions.microsoft.com> schreef in bericht
> news:464EBEE7-2DB4-418B-B718-4B85DFA389FE@microsoft.com...
> >
> >
> > "Peterarto" wrote:
> >
> >>
> >>
> >> "Cnut" wrote:
> >>
> >> > "Peterarto" <Peterarto@discussions.microsoft.com> schreef in bericht
> >> > news:2F6B4E4A-F9A7-4621-A796-16E22B1387EA@microsoft.com...
> >> > > Ik probeer avi bestanden om te zetten naar echte DivX en probeer dat
> >> > > met
> >> > > een
> >> > > aantal programma's.
> >> > > Nu heb ik Gspot gedownload om te zien wat de codecs zijn van de door
> >> > > mij
> >> > > gefabriceerde Divx-en.
> >> > >
> >> > > De laaste keren probeerde ik met Total Video Converter die ik al
> >> > > eerder
> >> > > had
> >> > > gebruikt met anderen expirimenten.
> >> > >
> >> > > De omzetting controleer ik met Gspot dus en laad het filmpje in.
> >> > > In de verkenner van Gspot zie ik niet 1 maar 5 ! bestanden staan.
> >> > >
> >> > > Kijk ik met de verkenner van windows vista zie ik alleen mijn laatst
> >> > > gemaakte film staan.
> >> > >
> >> > > De vier anderen zijn van vroegere datum als mijn laatste filmpje!
> >> > >
> >> > > De eerste is rond de 500 MB van maart dit jaar
> >> > > de tweede 56 MB 15 oktober
> >> > > De derde 417 MB van 13 maart
> >> > > de vierde 250 MB van 29 maart
> >> > > en de laatste van vandaag 5 november allen dit jaar 2008.
> >> > >
> >> > > Als ik ze naar een andere map wil kopieëren gaat dat niet en krijg ik
> >> > > de
> >> > > boodschap:
> >> > > "Dit item staat niet langer in de map converted, controleer de juiste
> >> > > locatie van dit item en probeer het opnieuw"
> >> > >
> >> > > Ik begrijp nu dat die 4 spookbestanden er in het echt niet meer meer
> >> > > staan
> >> > > maar alleen een verwijzing zijn. Maar hoeveel honderduizenden van
> >> > > deze
> >> > > bestanden heb ik dan nog op mijn computer staan als ik Gspot als
> >> > > verkenner
> >> > > zou gebruiken, aangezien ik mijn computer zeer intensief gebruik?
> >> > > Ik haal ze expres niet weg, ik weet niet of dit eigenlijk wel kan,
> >> > > omdat
> >> > > ik
> >> > > dit wel heel erg vreemd vind.
> >> > > De mapopties heb ik staan op "verborgen bestanden weergeven"
> >> > > Sinds maart heb ik ook mijn harddisk verschillende malen
> >> > > gedefragenteerd.
> >> > >
> >> > > Heeft iemand dit ook meegemaakt?
> >> > > Zo ja wat is de verklaring?
> >> > >
> >> > > grtzz arto
> >> > >
> >> >
> >> > Worden deze bewerkingen niet gewoon in een log gezet? b.v. in
> >> > GSpot27.dat of
> >> > in het register?
> >> > Sinds wanneer kun je Gspot als verkenner gebruiken?
> >> > Ga er maar vanuit dat ze foetsie zijn, behalve die ene.
> >> > Je hebt gelijk dat er honderd duizenden bestanden nog op schijf staan,
> >> > die
> >> > je normaal niet kunt zien.
> >> > Download "Recuva" maar eens, dan weet je niet wat je ziet (en soms kunt
> >> > terughalen)
> >>
> >> Ok even de fouten in het Engels buiten beschouwing gelaten, blijft over
> >> de
> >> verkenner Gspot en de niet meer bestaande bestanden:
> >> Om een filmpje in te laden in Gspot opent zich een venster waarmee je in
> >> de
> >> mappen/bestanden kunt zoeken dat bedoel ik met verkenner in Gspot.
> >>
> >> Nog een opmerkelijk feit en ik zweer dat dit waar is:
> >> ik heb net 3 van die spookbestanden gedelete terwijl ik in de echte
> >> verkenner de mappen: deze computer en de C schijf open heb staan.
> >> Van ongeveer 56 Gig vrije ruimte veranderde deze naar 57,3 GB!
> >>

> >
> >
> > Nog iets heel bijzonders.
> > Na al dat boven gebeuren, zette ik een filmpje om nu met Divx converter,
> > ondertitels erbij en het programma gaat aan het werk.
> > Na een uurtje meld de converter dat hij klaar is met in het Engels de
> > notificatie om de doelmap te openen.
> > Er staat niets in de doelmap alleen en paar snelkoppelingen naar andere
> > onderdelen van divx.
> > Nog een paar keer geprobeerd, niets te zien.
> > Todat ik na al het bovenstaande het idee kreeg om deze map ook met Gspot
> > te
> > openen en daar staat hij de geconventeerde film.
> > Ik laad hem in Gspot en deze geeft keurig de codecs weer om hem af te
> > spelen.
> >
> > Ik klik met de rechtermuis op het divxbestand en kiest afspelen met
> > mediaplayer classic, nog een keer met Videolan (Vlc) en nog een keer met
> > divxplayer en alledrie spelen de film keurig af mét ingebakken
> > ondertitels!
> >
> >
> > Ik probeer het bestand te kopieëren naar een andere map, dat gaat niet.
> > Ik denk: Als Gspot hem ziet, ziet Nero hem misschien ook wel.
> > En dat is ook zo, zonder moeite brand ik de divx op een dvd-rw als data,
> > doe
> > de dvd in mijn Divx-Dvd speler en hij wordt keurig afgespeeldt!
> >
> > Van de dvd-rw kopieëer ik hem weer naar mijn HD in de map: DivXBestaatNiet
> >
> >

>
> De "echte verkenner" is nu niet echt het beste deel van Vista.
> Heb je al eens met een andere verkenner gekeken?
> Free Commander bijvoorbeeld (is gratis)
> http://www.freecommander.com/
> Of als je DOS commando's kent via een Command Prompt ? (uitvoeren als
> administrator)
> Nog een mogelijkheid is Agent Ransack, die razendsnel middels extensies,
> *.mpg b.v., *alles* op je schijf opzoekt. Dit programma komt in je
> rechtsklik menu. Uitermate handig.
> http://www.mythicsoft.com/agentransa...?page=download
>
>

Nee, daar had ik nog niet aan gedacht ik probeer morgrn directory opus die
heeft ook een gratis evaluatie van 60 dagen en ik probeer die jij voorstelt
ook.
Al lijkt het mij sterk dat verkenner juist niet die filmbestanden ziet staan,
bedankt
Reply With Quote
  #7 (permalink)  
Old 11-07-2008
Peterarto
 

Posts: n/a
Re: Riddle: More files in a map that there could be!


"Peterarto" wrote:

>
>
> "Cnut" wrote:
>
> > "Peterarto" <Peterarto@discussions.microsoft.com> schreef in bericht
> > news:464EBEE7-2DB4-418B-B718-4B85DFA389FE@microsoft.com...
> > >
> > >
> > > "Peterarto" wrote:
> > >
> > >>
> > >>
> > >> "Cnut" wrote:
> > >>
> > >> > "Peterarto" <Peterarto@discussions.microsoft.com> schreef in bericht
> > >> > news:2F6B4E4A-F9A7-4621-A796-16E22B1387EA@microsoft.com...
> > >> > > Ik probeer avi bestanden om te zetten naar echte DivX en probeer dat
> > >> > > met
> > >> > > een
> > >> > > aantal programma's.
> > >> > > Nu heb ik Gspot gedownload om te zien wat de codecs zijn van de door
> > >> > > mij
> > >> > > gefabriceerde Divx-en.
> > >> > >
> > >> > > De laaste keren probeerde ik met Total Video Converter die ik al
> > >> > > eerder
> > >> > > had
> > >> > > gebruikt met anderen expirimenten.
> > >> > >
> > >> > > De omzetting controleer ik met Gspot dus en laad het filmpje in.
> > >> > > In de verkenner van Gspot zie ik niet 1 maar 5 ! bestanden staan.
> > >> > >
> > >> > > Kijk ik met de verkenner van windows vista zie ik alleen mijn laatst
> > >> > > gemaakte film staan.
> > >> > >
> > >> > > De vier anderen zijn van vroegere datum als mijn laatste filmpje!
> > >> > >
> > >> > > De eerste is rond de 500 MB van maart dit jaar
> > >> > > de tweede 56 MB 15 oktober
> > >> > > De derde 417 MB van 13 maart
> > >> > > de vierde 250 MB van 29 maart
> > >> > > en de laatste van vandaag 5 november allen dit jaar 2008.
> > >> > >
> > >> > > Als ik ze naar een andere map wil kopieëren gaat dat niet en krijg ik
> > >> > > de
> > >> > > boodschap:
> > >> > > "Dit item staat niet langer in de map converted, controleer de juiste
> > >> > > locatie van dit item en probeer het opnieuw"
> > >> > >
> > >> > > Ik begrijp nu dat die 4 spookbestanden er in het echt niet meer meer
> > >> > > staan
> > >> > > maar alleen een verwijzing zijn. Maar hoeveel honderduizenden van
> > >> > > deze
> > >> > > bestanden heb ik dan nog op mijn computer staan als ik Gspot als
> > >> > > verkenner
> > >> > > zou gebruiken, aangezien ik mijn computer zeer intensief gebruik?
> > >> > > Ik haal ze expres niet weg, ik weet niet of dit eigenlijk wel kan,
> > >> > > omdat
> > >> > > ik
> > >> > > dit wel heel erg vreemd vind.
> > >> > > De mapopties heb ik staan op "verborgen bestanden weergeven"
> > >> > > Sinds maart heb ik ook mijn harddisk verschillende malen
> > >> > > gedefragenteerd.
> > >> > >
> > >> > > Heeft iemand dit ook meegemaakt?
> > >> > > Zo ja wat is de verklaring?
> > >> > >
> > >> > > grtzz arto
> > >> > >
> > >> >
> > >> > Worden deze bewerkingen niet gewoon in een log gezet? b.v. in
> > >> > GSpot27.dat of
> > >> > in het register?
> > >> > Sinds wanneer kun je Gspot als verkenner gebruiken?
> > >> > Ga er maar vanuit dat ze foetsie zijn, behalve die ene.
> > >> > Je hebt gelijk dat er honderd duizenden bestanden nog op schijf staan,
> > >> > die
> > >> > je normaal niet kunt zien.
> > >> > Download "Recuva" maar eens, dan weet je niet wat je ziet (en soms kunt
> > >> > terughalen)
> > >>
> > >> Ok even de fouten in het Engels buiten beschouwing gelaten, blijft over
> > >> de
> > >> verkenner Gspot en de niet meer bestaande bestanden:
> > >> Om een filmpje in te laden in Gspot opent zich een venster waarmee je in
> > >> de
> > >> mappen/bestanden kunt zoeken dat bedoel ik met verkenner in Gspot.
> > >>
> > >> Nog een opmerkelijk feit en ik zweer dat dit waar is:
> > >> ik heb net 3 van die spookbestanden gedelete terwijl ik in de echte
> > >> verkenner de mappen: deze computer en de C schijf open heb staan.
> > >> Van ongeveer 56 Gig vrije ruimte veranderde deze naar 57,3 GB!
> > >>
> > >
> > >
> > > Nog iets heel bijzonders.
> > > Na al dat boven gebeuren, zette ik een filmpje om nu met Divx converter,
> > > ondertitels erbij en het programma gaat aan het werk.
> > > Na een uurtje meld de converter dat hij klaar is met in het Engels de
> > > notificatie om de doelmap te openen.
> > > Er staat niets in de doelmap alleen en paar snelkoppelingen naar andere
> > > onderdelen van divx.
> > > Nog een paar keer geprobeerd, niets te zien.
> > > Todat ik na al het bovenstaande het idee kreeg om deze map ook met Gspot
> > > te
> > > openen en daar staat hij de geconventeerde film.
> > > Ik laad hem in Gspot en deze geeft keurig de codecs weer om hem af te
> > > spelen.
> > >
> > > Ik klik met de rechtermuis op het divxbestand en kiest afspelen met
> > > mediaplayer classic, nog een keer met Videolan (Vlc) en nog een keer met
> > > divxplayer en alledrie spelen de film keurig af mét ingebakken
> > > ondertitels!
> > >
> > >
> > > Ik probeer het bestand te kopieëren naar een andere map, dat gaat niet.
> > > Ik denk: Als Gspot hem ziet, ziet Nero hem misschien ook wel.
> > > En dat is ook zo, zonder moeite brand ik de divx op een dvd-rw als data,
> > > doe
> > > de dvd in mijn Divx-Dvd speler en hij wordt keurig afgespeeldt!
> > >
> > > Van de dvd-rw kopieëer ik hem weer naar mijn HD in de map: DivXBestaatNiet
> > >
> > >

> >
> > De "echte verkenner" is nu niet echt het beste deel van Vista.
> > Heb je al eens met een andere verkenner gekeken?
> > Free Commander bijvoorbeeld (is gratis)
> > http://www.freecommander.com/
> > Of als je DOS commando's kent via een Command Prompt ? (uitvoeren als
> > administrator)
> > Nog een mogelijkheid is Agent Ransack, die razendsnel middels extensies,
> > *.mpg b.v., *alles* op je schijf opzoekt. Dit programma komt in je
> > rechtsklik menu. Uitermate handig.
> > http://www.mythicsoft.com/agentransa...?page=download
> >
> >

> Nee, daar had ik nog niet aan gedacht ik probeer morgrn directory opus die
> heeft ook een gratis evaluatie van 60 dagen en ik probeer die jij voorstelt
> ook.
> Al lijkt het mij sterk dat verkenner juist niet die filmbestanden ziet staan,
> bedankt


----------------------------------------------------------------------------
Volledig werkende DirectoryOpus geïnstalleerd ( en die is goed, zat vroeger
al in de Amiga toen je met windows nog alleen kon typen),
Deze ziet de 2 overgebleven spookbestanden ook niet!

Nogmaals als ik rechtsklik in Gspot, kan ik allebei de filmbestanden met elk
gewenst programma afspelen.
En branden op schijf en dan weer terugkopieëren op mijn Hd schijven.
Reply With Quote
  #8 (permalink)  
Old 11-07-2008
Cnut
 

Posts: n/a
Re: Riddle: More files in a map that there could be!
"Peterarto" <Peterarto@discussions.microsoft.com> schreef in bericht
news:C795E891-586F-47E9-A3C9-45BAD61C7B86@microsoft.com...
>
>
> "Peterarto" wrote:
>
>>
>>
>> "Cnut" wrote:
>>
>> > "Peterarto" <Peterarto@discussions.microsoft.com> schreef in bericht
>> > news:464EBEE7-2DB4-418B-B718-4B85DFA389FE@microsoft.com...
>> > >
>> > >
>> > > "Peterarto" wrote:
>> > >
>> > >>
>> > >>
>> > >> "Cnut" wrote:
>> > >>
>> > >> > "Peterarto" <Peterarto@discussions.microsoft.com> schreef in
>> > >> > bericht
>> > >> > news:2F6B4E4A-F9A7-4621-A796-16E22B1387EA@microsoft.com...
>> > >> > > Ik probeer avi bestanden om te zetten naar echte DivX en probeer
>> > >> > > dat
>> > >> > > met
>> > >> > > een
>> > >> > > aantal programma's.
>> > >> > > Nu heb ik Gspot gedownload om te zien wat de codecs zijn van de
>> > >> > > door
>> > >> > > mij
>> > >> > > gefabriceerde Divx-en.
>> > >> > >
>> > >> > > De laaste keren probeerde ik met Total Video Converter die ik
>> > >> > > al
>> > >> > > eerder
>> > >> > > had
>> > >> > > gebruikt met anderen expirimenten.
>> > >> > >
>> > >> > > De omzetting controleer ik met Gspot dus en laad het filmpje in.
>> > >> > > In de verkenner van Gspot zie ik niet 1 maar 5 ! bestanden
>> > >> > > staan.
>> > >> > >
>> > >> > > Kijk ik met de verkenner van windows vista zie ik alleen mijn
>> > >> > > laatst
>> > >> > > gemaakte film staan.
>> > >> > >
>> > >> > > De vier anderen zijn van vroegere datum als mijn laatste
>> > >> > > filmpje!
>> > >> > >
>> > >> > > De eerste is rond de 500 MB van maart dit jaar
>> > >> > > de tweede 56 MB 15 oktober
>> > >> > > De derde 417 MB van 13 maart
>> > >> > > de vierde 250 MB van 29 maart
>> > >> > > en de laatste van vandaag 5 november allen dit jaar 2008.
>> > >> > >
>> > >> > > Als ik ze naar een andere map wil kopieëren gaat dat niet en
>> > >> > > krijg ik
>> > >> > > de
>> > >> > > boodschap:
>> > >> > > "Dit item staat niet langer in de map converted, controleer de
>> > >> > > juiste
>> > >> > > locatie van dit item en probeer het opnieuw"
>> > >> > >
>> > >> > > Ik begrijp nu dat die 4 spookbestanden er in het echt niet meer
>> > >> > > meer
>> > >> > > staan
>> > >> > > maar alleen een verwijzing zijn. Maar hoeveel honderduizenden
>> > >> > > van
>> > >> > > deze
>> > >> > > bestanden heb ik dan nog op mijn computer staan als ik Gspot als
>> > >> > > verkenner
>> > >> > > zou gebruiken, aangezien ik mijn computer zeer intensief
>> > >> > > gebruik?
>> > >> > > Ik haal ze expres niet weg, ik weet niet of dit eigenlijk wel
>> > >> > > kan,
>> > >> > > omdat
>> > >> > > ik
>> > >> > > dit wel heel erg vreemd vind.
>> > >> > > De mapopties heb ik staan op "verborgen bestanden weergeven"
>> > >> > > Sinds maart heb ik ook mijn harddisk verschillende malen
>> > >> > > gedefragenteerd.
>> > >> > >
>> > >> > > Heeft iemand dit ook meegemaakt?
>> > >> > > Zo ja wat is de verklaring?
>> > >> > >
>> > >> > > grtzz arto
>> > >> > >
>> > >> >
>> > >> > Worden deze bewerkingen niet gewoon in een log gezet? b.v. in
>> > >> > GSpot27.dat of
>> > >> > in het register?
>> > >> > Sinds wanneer kun je Gspot als verkenner gebruiken?
>> > >> > Ga er maar vanuit dat ze foetsie zijn, behalve die ene.
>> > >> > Je hebt gelijk dat er honderd duizenden bestanden nog op schijf
>> > >> > staan,
>> > >> > die
>> > >> > je normaal niet kunt zien.
>> > >> > Download "Recuva" maar eens, dan weet je niet wat je ziet (en soms
>> > >> > kunt
>> > >> > terughalen)
>> > >>
>> > >> Ok even de fouten in het Engels buiten beschouwing gelaten, blijft
>> > >> over
>> > >> de
>> > >> verkenner Gspot en de niet meer bestaande bestanden:
>> > >> Om een filmpje in te laden in Gspot opent zich een venster waarmee
>> > >> je in
>> > >> de
>> > >> mappen/bestanden kunt zoeken dat bedoel ik met verkenner in Gspot.
>> > >>
>> > >> Nog een opmerkelijk feit en ik zweer dat dit waar is:
>> > >> ik heb net 3 van die spookbestanden gedelete terwijl ik in de echte
>> > >> verkenner de mappen: deze computer en de C schijf open heb staan.
>> > >> Van ongeveer 56 Gig vrije ruimte veranderde deze naar 57,3 GB!
>> > >>
>> > >
>> > >
>> > > Nog iets heel bijzonders.
>> > > Na al dat boven gebeuren, zette ik een filmpje om nu met Divx
>> > > converter,
>> > > ondertitels erbij en het programma gaat aan het werk.
>> > > Na een uurtje meld de converter dat hij klaar is met in het Engels de
>> > > notificatie om de doelmap te openen.
>> > > Er staat niets in de doelmap alleen en paar snelkoppelingen naar
>> > > andere
>> > > onderdelen van divx.
>> > > Nog een paar keer geprobeerd, niets te zien.
>> > > Todat ik na al het bovenstaande het idee kreeg om deze map ook met
>> > > Gspot
>> > > te
>> > > openen en daar staat hij de geconventeerde film.
>> > > Ik laad hem in Gspot en deze geeft keurig de codecs weer om hem af te
>> > > spelen.
>> > >
>> > > Ik klik met de rechtermuis op het divxbestand en kiest afspelen met
>> > > mediaplayer classic, nog een keer met Videolan (Vlc) en nog een keer
>> > > met
>> > > divxplayer en alledrie spelen de film keurig af mét ingebakken
>> > > ondertitels!
>> > >
>> > >
>> > > Ik probeer het bestand te kopieëren naar een andere map, dat gaat
>> > > niet.
>> > > Ik denk: Als Gspot hem ziet, ziet Nero hem misschien ook wel.
>> > > En dat is ook zo, zonder moeite brand ik de divx op een dvd-rw als
>> > > data,
>> > > doe
>> > > de dvd in mijn Divx-Dvd speler en hij wordt keurig afgespeeldt!
>> > >
>> > > Van de dvd-rw kopieëer ik hem weer naar mijn HD in de map:
>> > > DivXBestaatNiet
>> > >
>> > >
>> >
>> > De "echte verkenner" is nu niet echt het beste deel van Vista.
>> > Heb je al eens met een andere verkenner gekeken?
>> > Free Commander bijvoorbeeld (is gratis)
>> > http://www.freecommander.com/
>> > Of als je DOS commando's kent via een Command Prompt ? (uitvoeren als
>> > administrator)
>> > Nog een mogelijkheid is Agent Ransack, die razendsnel middels
>> > extensies,
>> > *.mpg b.v., *alles* op je schijf opzoekt. Dit programma komt in je
>> > rechtsklik menu. Uitermate handig.
>> > http://www.mythicsoft.com/agentransa...?page=download
>> >
>> >

>> Nee, daar had ik nog niet aan gedacht ik probeer morgrn directory opus
>> die
>> heeft ook een gratis evaluatie van 60 dagen en ik probeer die jij
>> voorstelt
>> ook.
>> Al lijkt het mij sterk dat verkenner juist niet die filmbestanden ziet
>> staan,
>> bedankt

>
> ----------------------------------------------------------------------------
> Volledig werkende DirectoryOpus geïnstalleerd ( en die is goed, zat
> vroeger
> al in de Amiga toen je met windows nog alleen kon typen),
> Deze ziet de 2 overgebleven spookbestanden ook niet!
>
> Nogmaals als ik rechtsklik in Gspot, kan ik allebei de filmbestanden met
> elk
> gewenst programma afspelen.
> En branden op schijf en dan weer terugkopieëren op mijn Hd schijven.Met Rucova (undeleter) zie je alle verwijderde bestanden die zich nog op een
schijf bevinden en of het bestand bruikbaar is (niet overschreven).
(21000 bestanden buiten de 29000 die volgens explorer op mijn E: partitie
staan)
Ik denk dat Gspot iets dergelijks in zich heeft. (?)
Na verloop van tijd worden via de prullenbak verwijderde bestanden
overschreven of beschadigd, waardoor ze niet meer bruikbaar zijn.

Reply With Quote
  #9 (permalink)  
Old 11-07-2008
Robbedoes
 

Posts: n/a
Re: Riddle: More files in a map that there could be!
Peterarto <Peterarto@discussions.microsoft.com> schreef
in news:2F6B4E4A-F9A7-4621-A796-16E22B1387EA@microsoft.com

> De omzetting controleer ik met Gspot dus en laad het filmpje in.
> In de verkenner van Gspot zie ik niet 1 maar 5 ! bestanden staan.
>
> Kijk ik met de verkenner van windows vista zie ik alleen mijn laatst
> gemaakte film staan.
>
> De vier anderen zijn van vroegere datum als mijn laatste filmpje!
>
> De eerste is rond de 500 MB van maart dit jaar
> de tweede 56 MB 15 oktober
> De derde 417 MB van 13 maart
> de vierde 250 MB van 29 maart
> en de laatste van vandaag 5 november allen dit jaar 2008.


Mooi he, dat is nou NTFS.
Schakel je systeemherstel maar eens tijdelijk uit of wis je oude
herstelpunten.

--
Robbedoes.

Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.


Reply With Quote
Reply


Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are Off

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Riddle me this Black Baptist microsoft.public.windows.vista.print fax scan 0 10-23-2008 02:01
Scientists Solve Riddle of Toxic Algae Blooms Steve General Technology News 0 07-22-2008 18:50
M&ouml;bius Strip Riddle Solved Steve General Technology News 0 07-18-2007 01:04
All times are GMT +1. The time now is 23:57.
Driver Scanner - Free Scan Now

Vistaheads.com is part of the Heads Network. See also XPHeads.com , Win7Heads.com and Win8Heads.com.


Design by Vjacheslav Trushkin for phpBBStyles.com.
Powered by vBulletin® Version 3.6.7
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 RC 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120