Microsoft Windows Vista Community Forums - Vistaheads
Recommended DownloadWelcome to the Microsoft Windows Vista Community Forums - Vistaheads, YOUR Largest Resource for Windows Vista related information.

You are currently viewing our boards as a guest which gives you limited access to view most discussions and access our other features. By joining our free community you will have access to post topics, communicate privately with other members (PM), respond to polls, upload content and access many other special features. Registration is fast, simple and absolutely free so , join our community today!

If you have any problems with the registration process or your account login, please contact us.

Driver Scanner

Firewall wordt bij elke opstart uitgeschakeld

microsoft.public.nl.windows.vista


Speedup My PC
Reply
  #1 (permalink)  
Old 08-22-2008
Orion
 

Posts: n/a
Firewall wordt bij elke opstart uitgeschakeld
Ik heb hier de Acer laptop van mijn buren staan, waarvan de trial periode
voor o.a. Norton Security is verlopen.
Heb deze dus eraf gehaald en AVG freeware antivirus erop gezet.
Maar nu wordt dus bij elke reboot de Vista firewall uitgeschakeld.
Via Google gevonden dat ditmeer voorkomt na verwijderen Symantec en dat er
een Symantec removal tool gedraaid moet worden.
http://service1.symantec.com/SUPPORT...05033108162039
Dat heeft helaas niet geholpen. Heb daarna nog in het register alle entries
met Symantec verwijderd, weer geen resultaat.
Ccleaner gedraaid, weer niets. Als laatste SP1 ge-installeeerd ook weer
zonder resultaat.

Zit er nu aan de denken een batfile te maken met NETSH FIREWALL RESET en/of
NETSH FIREWALL SET OPMODE MODE = DISABLE/ENABLE en die in opstarten te
plaatsen.
Maar ik vind dat eigenlijk een zwaktebod.
Iemand een betere oplossing ?


Cor


Reply With Quote
Sponsored Links
  #2 (permalink)  
Old 08-23-2008
Orion
 

Posts: n/a
Re: Firewall wordt bij elke opstart uitgeschakeld

"Orion" <nieuwsgroepenlezer@quicknet.nl> schreef in bericht
news:eba58$48af358c$5468cc08$28029@textcache10.mul tikabel.net...
> Ik heb hier de Acer laptop van mijn buren staan, waarvan de trial periode
> voor o.a. Norton Security is verlopen.
> Heb deze dus eraf gehaald en AVG freeware antivirus erop gezet.
> Maar nu wordt dus bij elke reboot de Vista firewall uitgeschakeld.
> Via Google gevonden dat ditmeer voorkomt na verwijderen Symantec en dat er
> een Symantec removal tool gedraaid moet worden.
> http://service1.symantec.com/SUPPORT...05033108162039
> Dat heeft helaas niet geholpen. Heb daarna nog in het register alle
> entries met Symantec verwijderd, weer geen resultaat.
> Ccleaner gedraaid, weer niets. Als laatste SP1 ge-installeeerd ook weer
> zonder resultaat.
>
> Zit er nu aan de denken een batfile te maken met NETSH FIREWALL RESET
> en/of NETSH FIREWALL SET OPMODE MODE = DISABLE/ENABLE en die in
> opstarten te plaatsen.
> Maar ik vind dat eigenlijk een zwaktebod.
> Iemand een betere oplossing ?
>
>
> Cor
>
>Nog een aanvulling :

Ik heb de laatste versie van Spybot gedraaid: slechts 2 kleinigheden
gevonden, nog nooit zo'n schone pc gezien.
Verder: als ik de laptop in slaapstand zet door het deksel te sluiten, en
daarna weer verder ga, staat de firewall wederom uit.
Ik heb de volgende batfile gemaakt en in opstarten gezet , waardoor in elk
geval na het opstarten de firewall aanstaat :

echo off
cls
timeout /T 30 > nul
netsh firewall reset

Cor

Reply With Quote
  #3 (permalink)  
Old 08-23-2008
karelV
 

Posts: n/a
Re: Firewall wordt bij elke opstart uitgeschakeld
Orion schreef op 23-8-2008 10:13:
>
> "Orion" <nieuwsgroepenlezer@quicknet.nl> schreef in bericht
> news:eba58$48af358c$5468cc08$28029@textcache10.mul tikabel.net...
>> Ik heb hier de Acer laptop van mijn buren staan, waarvan de trial
>> periode voor o.a. Norton Security is verlopen.
>> Heb deze dus eraf gehaald en AVG freeware antivirus erop gezet.
>> Maar nu wordt dus bij elke reboot de Vista firewall uitgeschakeld.
>> Via Google gevonden dat ditmeer voorkomt na verwijderen Symantec en
>> dat er een Symantec removal tool gedraaid moet worden.
>> http://service1.symantec.com/SUPPORT...05033108162039
>> Dat heeft helaas niet geholpen. Heb daarna nog in het register alle
>> entries met Symantec verwijderd, weer geen resultaat.
>> Ccleaner gedraaid, weer niets. Als laatste SP1 ge-installeeerd ook
>> weer zonder resultaat.
>>
>> Zit er nu aan de denken een batfile te maken met NETSH FIREWALL RESET
>> en/of NETSH FIREWALL SET OPMODE MODE = DISABLE/ENABLE en die in
>> opstarten te plaatsen.
>> Maar ik vind dat eigenlijk een zwaktebod.
>> Iemand een betere oplossing ?
>>
>>
>> Cor
>>
>> Nog een aanvulling :

> Ik heb de laatste versie van Spybot gedraaid: slechts 2 kleinigheden
> gevonden, nog nooit zo'n schone pc gezien.
> Verder: als ik de laptop in slaapstand zet door het deksel te sluiten,
> en daarna weer verder ga, staat de firewall wederom uit.
> Ik heb de volgende batfile gemaakt en in opstarten gezet , waardoor in
> elk geval na het opstarten de firewall aanstaat :
>
> echo off
> cls
> timeout /T 30 > nul
> netsh firewall reset
>
> Cor
>

Maak als test eens een nieuwe account met beheersrechten aan. Is het bij
die account ook zo dat de firewall niet start resp. stopt na slaapstand?

--
karelV
Reply With Quote
  #4 (permalink)  
Old 08-23-2008
Orion
 

Posts: n/a
Re: Firewall wordt bij elke opstart uitgeschakeld

"karelV" <karelV@degroeten.local> schreef in bericht
news:18e80$48afc875$5353d4bc$11558@cache110.multik abel.net...
> Orion schreef op 23-8-2008 10:13:
>>
>> "Orion" <nieuwsgroepenlezer@quicknet.nl> schreef in bericht
>> news:eba58$48af358c$5468cc08$28029@textcache10.mul tikabel.net...
>>> Ik heb hier de Acer laptop van mijn buren staan, waarvan de trial
>>> periode voor o.a. Norton Security is verlopen.
>>> Heb deze dus eraf gehaald en AVG freeware antivirus erop gezet.
>>> Maar nu wordt dus bij elke reboot de Vista firewall uitgeschakeld.
>>> Via Google gevonden dat ditmeer voorkomt na verwijderen Symantec en dat
>>> er een Symantec removal tool gedraaid moet worden.
>>> http://service1.symantec.com/SUPPORT...05033108162039
>>> Dat heeft helaas niet geholpen. Heb daarna nog in het register alle
>>> entries met Symantec verwijderd, weer geen resultaat.
>>> Ccleaner gedraaid, weer niets. Als laatste SP1 ge-installeeerd ook weer
>>> zonder resultaat.
>>>
>>> Zit er nu aan de denken een batfile te maken met NETSH FIREWALL RESET
>>> en/of NETSH FIREWALL SET OPMODE MODE = DISABLE/ENABLE en die in
>>> opstarten te plaatsen.
>>> Maar ik vind dat eigenlijk een zwaktebod.
>>> Iemand een betere oplossing ?
>>>
>>>
>>> Cor
>>>
>>> Nog een aanvulling :

>> Ik heb de laatste versie van Spybot gedraaid: slechts 2 kleinigheden
>> gevonden, nog nooit zo'n schone pc gezien.
>> Verder: als ik de laptop in slaapstand zet door het deksel te sluiten, en
>> daarna weer verder ga, staat de firewall wederom uit.
>> Ik heb de volgende batfile gemaakt en in opstarten gezet , waardoor in
>> elk geval na het opstarten de firewall aanstaat :
>>
>> echo off
>> cls
>> timeout /T 30 > nul
>> netsh firewall reset
>>
>> Cor
>>

> Maak als test eens een nieuwe account met beheersrechten aan. Is het bij
> die account ook zo dat de firewall niet start resp. stopt na slaapstand?
>
> --
> karelV


Gedaan, en de nieuwe user heeft geen probleem met de firewall. Maar als ik
de nieuwe user afmeld, en de oude user aanmeld, wordt de firewall weer
uitgeschakeld, en weer ingeschakeld door mijn batfile.
Dus er wordt kennelijk iets gestart bij aanmelden van de oude user. ??

Heb HiJackThis gedraaid , maar zie daar zelf geen bijzonderheden :

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 10:41:05, on 23-8-2008
Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
C:\Windows\RtHDVCpl.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Program Files\Launch Manager\LManager.exe
C:\Program Files\Common Files\logishrd\LComMgr\Communications_Helper.exe
C:\Program Files\Logitech\QuickCam\Quickcam.exe
C:\Program Files\AVG\AVG8\avgtray.exe
C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe
C:\Windows\System32\igfxtray.exe
C:\Windows\System32\hkcmd.exe
C:\Windows\System32\igfxpers.exe
C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
C:\Program
Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\G oogleToolbarNotifier.exe
C:\Acer\Empowering Technology\ENET\ENMTRAY.EXE
C:\Users\Yvonne\AppData\Local\Temp\RtkBtMnt.exe
C:\Acer\Empowering Technology\EPOWER\EPOWER_DMC.EXE
C:\Windows\system32\igfxext.exe
C:\Acer\Empowering Technology\ACER.EMPOWERING.FRAMEWORK.SUPERVISOR.EX E
C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\ERAGENT.EXE
C:\Windows\system32\FirewallControlPanel.exe
C:\Program Files\Common Files\Logishrd\LQCVFX\COCIManager.exe
C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe
C:\HiJackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
http://www.google.nl/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
http://nl.intl.acer.yahoo.com
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
http://nl.intl.acer.yahoo.com
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Int ernet
Settings,ProxyOverride = *.local
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar -
{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program
Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O1 - Hosts: ::1 localhost
O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} -
C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper -
{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat
7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) -
{22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program
Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter -
{3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program
Files\AVG\AVG8\avgssie.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O2 - BHO: ShowBarObj Class - {83A2F9B1-01A2-4AA5-87D1-45B6B8505E96} -
C:\Windows\system32\ActiveToolBand.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} -
c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management -
{5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\Windows\system32\eDStoolbar.dll
O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} -
C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program
files\google\googletoolbar1.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows
Defender\MSASCui.exe -hide
O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SetPanel] C:\Acer\APanel\APanel.cmd
O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCommunicationsManager] "C:\Program Files\Common
Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechQuickCamRibbon] "C:\Program
Files\Logitech\QuickCam\Quickcam.exe" /hide
O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [eDSMSNfix] C:\Acer\Empowering Technology\eDSMSNfix.exe
O4 - HKLM\..\Run: [eDataSecurity Loader] C:\Acer\Empowering
Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Acer Tour Reminder] C:\Acer\AcerTour\Reminder.exe
O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
/autoRun
O4 - HKCU\..\Run: [Acer Tour Reminder] C:\Acer\AcerTour\Reminder.exe
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program
Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\G oogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ISUSPM Startup] "C:\Program Files\Common
Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" -startup
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows
Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows
Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - Startup: Firewall.bat
O4 - Global Startup: Empowering Technology Launcher.lnk = ?
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel -
res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -
C:\PROGRA~1\Java\JRE16~3.0_0\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console -
{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -
C:\PROGRA~1\Java\JRE16~3.0_0\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} -
C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} -
C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
O13 - Gopher Prefix:
O16 - DPF: {80AEEC0E-A2BE-4B8D-985F-350FE869DC40} (HPDDClientExec Class) -
http://h30155.www3.hp.com/ediags/dd/...sticsVista.cab
O16 - DPF: {AB86CE53-AC9F-449F-9399-D8ABCA09EC09} (Get_ActiveX Control) -
https://h17000.www1.hp.com/ewfrf-JAV...oadManager.ocx
O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} -
C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} -
C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll eNetHook.dll
O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. -
C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device
Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ,
s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe
O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. -
C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program
Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: eDSService.exe (eDataSecurity Service) - HiTRSUT -
C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSService.exe
O23 - Service: eLock Service (eLockService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering
Technology\eLock\Service\eLockServ.exe
O23 - Service: eNet Service - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering
Technology\eNet\eNet Service.exe
O23 - Service: eRecovery Service (eRecoveryService) - Acer Inc. -
C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRecoveryService.exe
O23 - Service: eSettings Service (eSettingsService) - Unknown owner -
C:\Acer\Empowering Technology\eSettings\Service\capuserv.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program
Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program
Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service
(LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common
Files\LightScribe\LSSrvc.exe
O23 - Service: LVCOMSer - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common
Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe
O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - C:\Program
Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe
O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common
Files\LogiShrd\SrvLnch\SrvLnch.exe
O23 - Service: MobilityService - Unknown owner - C:\Acer\Mobility
Center\MobilityService.exe
O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown
owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
O23 - Service: ePower Service (WMIService) - acer - C:\Acer\Empowering
Technology\ePower\ePowerSvc.exe
O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. -
C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

--
End of file - 8951 bytes


gr. Cor

Reply With Quote
  #5 (permalink)  
Old 08-23-2008
karelV
 

Posts: n/a
Re: Firewall wordt bij elke opstart uitgeschakeld
Orion schreef op 23-8-2008 10:49:
>
> "karelV" <karelV@degroeten.local> schreef in bericht


>> Maak als test eens een nieuwe account met beheersrechten aan. Is het
>> bij die account ook zo dat de firewall niet start resp. stopt na
>> slaapstand?
>>

>
> Gedaan, en de nieuwe user heeft geen probleem met de firewall. Maar als
> ik de nieuwe user afmeld, en de oude user aanmeld, wordt de firewall
> weer uitgeschakeld, en weer ingeschakeld door mijn batfile.
> Dus er wordt kennelijk iets gestart bij aanmelden van de oude user. ??
>
> Heb HiJackThis gedraaid , maar zie daar zelf geen bijzonderheden :


Dan zou ik de boel maar pragmatisch aanpakken. Dwz. met een nieuw
account gaan werken, het beschadigde profiel copieren en dat dan maar
opdoeken:
http://support.microsoft.com/kb/811151/nl

En alsjeblieft in deze groep(en) geen Hijack-logs plaatsen, daarvoor
zijn gespe******eerde forums.

--
karelV
Reply With Quote
  #6 (permalink)  
Old 08-23-2008
Orion
 

Posts: n/a
Re: Firewall wordt bij elke opstart uitgeschakeld

"karelV" <karelV@degroeten.local> schreef in bericht
news:6cffa$48afda25$5353d4bc$10825@cache110.multik abel.net...
> Orion schreef op 23-8-2008 10:49:
>>
>> "karelV" <karelV@degroeten.local> schreef in bericht

>
>>> Maak als test eens een nieuwe account met beheersrechten aan. Is het bij
>>> die account ook zo dat de firewall niet start resp. stopt na slaapstand?
>>>

>>
>> Gedaan, en de nieuwe user heeft geen probleem met de firewall. Maar als
>> ik de nieuwe user afmeld, en de oude user aanmeld, wordt de firewall weer
>> uitgeschakeld, en weer ingeschakeld door mijn batfile.
>> Dus er wordt kennelijk iets gestart bij aanmelden van de oude user. ??
>>
>> Heb HiJackThis gedraaid , maar zie daar zelf geen bijzonderheden :

>
> Dan zou ik de boel maar pragmatisch aanpakken. Dwz. met een nieuw account
> gaan werken, het beschadigde profiel copieren en dat dan maar opdoeken:
> http://support.microsoft.com/kb/811151/nl
>
> En alsjeblieft in deze groep(en) geen Hijack-logs plaatsen, daarvoor zijn
> gespe******eerde forums.
>
> --
> karelV


Sorrie voor het Hijack log, zal het niet meer doen
Die link is voor een XP profiel ? Werkt dat ook voor Vista ?
Als het mijn eigen pc was, zou ik zonder meer de gebruiker deleten en een
nieuwe aanmaken. Maar ik denk dat ik dat op deze laptop van mijn buren maar
niet ga doen.
Ik denk dat ik het zo maar laat, eventueel actie bij sluiten van deksel
veranderen in afsluiten i.p.v. slapen.
Bedankt in elk geval voor het meedenken

gr. CorReply With Quote
  #7 (permalink)  
Old 08-23-2008
karelV
 

Posts: n/a
Re: Firewall wordt bij elke opstart uitgeschakeld
Orion schreef op 23-8-2008 12:06:
>
> "karelV" <karelV@degroeten.local> schreef in bericht
> news:6cffa$48afda25$5353d4bc$10825@cache110.multik abel.net...
>> Orion schreef op 23-8-2008 10:49:
>>>
>>> "karelV" <karelV@degroeten.local> schreef in bericht

>>
>>>> Maak als test eens een nieuwe account met beheersrechten aan. Is het
>>>> bij die account ook zo dat de firewall niet start resp. stopt na
>>>> slaapstand?
>>>>
>>>
>>> Gedaan, en de nieuwe user heeft geen probleem met de firewall. Maar
>>> als ik de nieuwe user afmeld, en de oude user aanmeld, wordt de
>>> firewall weer uitgeschakeld, en weer ingeschakeld door mijn batfile.
>>> Dus er wordt kennelijk iets gestart bij aanmelden van de oude user. ??
>>>
>>> Heb HiJackThis gedraaid , maar zie daar zelf geen bijzonderheden :

>>
>> Dan zou ik de boel maar pragmatisch aanpakken. Dwz. met een nieuw
>> account gaan werken, het beschadigde profiel copieren en dat dan maar
>> opdoeken:
>> http://support.microsoft.com/kb/811151/nl
>>
>> En alsjeblieft in deze groep(en) geen Hijack-logs plaatsen, daarvoor
>> zijn gespe******eerde forums.
>>
>> --
>> karelV

>
> Sorrie voor het Hijack log, zal het niet meer doen
> Die link is voor een XP profiel ? Werkt dat ook voor Vista ?
> Als het mijn eigen pc was, zou ik zonder meer de gebruiker deleten en
> een nieuwe aanmaken. Maar ik denk dat ik dat op deze laptop van mijn
> buren maar niet ga doen.
> Ik denk dat ik het zo maar laat, eventueel actie bij sluiten van deksel
> veranderen in afsluiten i.p.v. slapen.
> Bedankt in elk geval voor het meedenken
>

Oeps, dit is Vista, maar daarin gaat dat copieren vrijwel precies hetzelfde:
http://windowshelp.microsoft.com/Win...2001e1043.mspx

*Ik* zou gewoon proberen of dit lukt. Je kunt achteraf altijd nog
besluiten om toch maar verder te gaan met dat beschadigde oude profiel,
maar met een beetje doorzetten zal het vast wel lukken :-)

--
karelV
Reply With Quote
  #8 (permalink)  
Old 08-23-2008
Orion
 

Posts: n/a
Re: Firewall wordt bij elke opstart uitgeschakeld

"karelV" <karelV@degroeten.local> schreef in bericht
news:8ebda$48afe2b2$5353d4bc$16075@cache100.multik abel.net...
> Orion schreef op 23-8-2008 12:06:
>>
>> "karelV" <karelV@degroeten.local> schreef in bericht
>> news:6cffa$48afda25$5353d4bc$10825@cache110.multik abel.net...
>>> Orion schreef op 23-8-2008 10:49:
>>>>
>>>> "karelV" <karelV@degroeten.local> schreef in bericht
>>>
>>>>> Maak als test eens een nieuwe account met beheersrechten aan. Is het
>>>>> bij die account ook zo dat de firewall niet start resp. stopt na
>>>>> slaapstand?
>>>>>
>>>>
>>>> Gedaan, en de nieuwe user heeft geen probleem met de firewall. Maar
>>>> als ik de nieuwe user afmeld, en de oude user aanmeld, wordt de
>>>> firewall weer uitgeschakeld, en weer ingeschakeld door mijn batfile.
>>>> Dus er wordt kennelijk iets gestart bij aanmelden van de oude user. ??
>>>>
>>>> Heb HiJackThis gedraaid , maar zie daar zelf geen bijzonderheden :
>>>
>>> Dan zou ik de boel maar pragmatisch aanpakken. Dwz. met een nieuw
>>> account gaan werken, het beschadigde profiel copieren en dat dan maar
>>> opdoeken:
>>> http://support.microsoft.com/kb/811151/nl
>>>
>>> En alsjeblieft in deze groep(en) geen Hijack-logs plaatsen, daarvoor
>>> zijn gespe******eerde forums.
>>>
>>> --
>>> karelV

>>
>> Sorrie voor het Hijack log, zal het niet meer doen
>> Die link is voor een XP profiel ? Werkt dat ook voor Vista ?
>> Als het mijn eigen pc was, zou ik zonder meer de gebruiker deleten en een
>> nieuwe aanmaken. Maar ik denk dat ik dat op deze laptop van mijn buren
>> maar niet ga doen.
>> Ik denk dat ik het zo maar laat, eventueel actie bij sluiten van deksel
>> veranderen in afsluiten i.p.v. slapen.
>> Bedankt in elk geval voor het meedenken
>>

> Oeps, dit is Vista, maar daarin gaat dat copieren vrijwel precies
> hetzelfde:
> http://windowshelp.microsoft.com/Win...2001e1043.mspx
>
> *Ik* zou gewoon proberen of dit lukt. Je kunt achteraf altijd nog
> besluiten om toch maar verder te gaan met dat beschadigde oude profiel,
> maar met een beetje doorzetten zal het vast wel lukken :-)
>
> --
> karelV


Handige link, ik zal hem bewaren, procedure is geen probleem voor mij, maar
ik ga hem toch niet uitvoeren, o.a. omdat ik dan ook de mail gegevens moet
overzetten,
en ik ga winmail niet openen op een andermans pc, ik wil ongevraagd geen
post zien van iemand anders
Misschien als de buren erbij zijn, maar nu niet.
In elk geval komt de firewall nu actief na de batfile, en dat is het
belangrijkste.
Ik blijf denken dat de schuld bij Symantec ligt, en dat op zich het profiel
niet beschadigd is, krijg hier ook geen enkele melding van.
Misschien dat ik in de toekomst nog een freeware firewall installeer,
Comodo bijv.


gr. Cor

Reply With Quote
  #9 (permalink)  
Old 08-23-2008
Marky
 

Posts: n/a
Re: Firewall wordt bij elke opstart uitgeschakeld


"Orion" <nieuwsgroepenlezer@quicknet.nl> schreef in bericht
news:8f34b$48afeb54$5468cc08$11323@textcache10.mul tikabel.net...
>
> Misschien dat ik in de toekomst nog een freeware firewall installeer,
> Comodo bijv.


Misschien een goeie tip:
AVG Internet Security.


Reply With Quote
  #10 (permalink)  
Old 08-23-2008
Cnut
 

Posts: n/a
Re: Firewall wordt bij elke opstart uitgeschakeld
"Marky" <Marky@dragonlightchat.com> schreef in bericht
news:uVzZq0RBJHA.524@TK2MSFTNGP02.phx.gbl...
>
>
> "Orion" <nieuwsgroepenlezer@quicknet.nl> schreef in bericht
> news:8f34b$48afeb54$5468cc08$11323@textcache10.mul tikabel.net...
>>
>> Misschien dat ik in de toekomst nog een freeware firewall installeer,
>> Comodo bijv.

>
> Misschien een goeie tip:
> AVG Internet Security.
>


Vista heeft toch een firewall? en Windows defender? enz.
http://www.computertotaal.nl/web/Art...g-in-Vista.htm
Waarom al dat gedoe met extra z.g. security paketten, ik draai Vista
anderhalf jaar zonder toegevoegde programma's, behalve een virusscanner.
Nog nooit een probleem gehad!
Afkloppen? Misschien! (al heb ik altijd een recente Acronis image achter de
hand) ;-)

Reply With Quote
Reply


Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are Off

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
microfoon in de cam uitgeschakeld Hermy microsoft.public.nl.windows.vista 2 07-23-2008 11:50
downloads van updates mislukken elke keer Hans microsoft.public.nl.windows.vista 5 06-15-2008 18:05
Bij elke start upgrade bijwerken. Combino microsoft.public.nl.windows.vista 0 04-19-2008 19:37
Hoe kan ik elke schijf in het netwerk een eigen letter geven in vi Patrick microsoft.public.nl.windows.vista 1 02-11-2008 10:21
Backup bij One care staat uitgeschakeld Arjen microsoft.public.nl.windows.vista 1 02-10-2008 17:38
All times are GMT +1. The time now is 03:30.
Driver Scanner - Free Scan Now

Vistaheads.com is part of the Heads Network. See also XPHeads.com , Win7Heads.com and Win8Heads.com.


Design by Vjacheslav Trushkin for phpBBStyles.com.
Powered by vBulletin® Version 3.6.7
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 RC 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120