Microsoft Windows Vista Community Forums - Vistaheads
Recommended DownloadWelcome to the Microsoft Windows Vista Community Forums - Vistaheads, YOUR Largest Resource for Windows Vista related information.

You are currently viewing our boards as a guest which gives you limited access to view most discussions and access our other features. By joining our free community you will have access to post topics, communicate privately with other members (PM), respond to polls, upload content and access many other special features. Registration is fast, simple and absolutely free so , join our community today!

If you have any problems with the registration process or your account login, please contact us.

Driver Scanner

rere

microsoft.public.hu.windowsvista


Speedup My PC
Reply
  #1 (permalink)  
Old 06-24-2009
Kamila
 

Posts: n/a
rere


Ankieta1. Czym dla Pani/Pana była Polska Rzeczpospolita Ludowa?

a. państwem demokratycznym
b. państwem niedemokratycznym

c. inne ( proszę krótko
uzasadnić) .................................................. .................................................. ...................................

2. Co zdaniem Pani/ Pana było złe w poprzednim ustroju politycznym i
gospodarczym?

a. brak demokracji

b. nieefektywna gospodarka

c. inne ( proszę krótko
uzasadnić)........................................ .................................................. ....................................

3. Czy w bilansie PRL widzi Pani/Pan jakieś pozytywne dokonania?
Jeżeli tak to jakie ( proszę krótko
opisać) .................................................. .................................................. .................................................. ............

4. Co zdaniem Pani/Pana doprowadziło do upadku władzy w Polsce?

a. wybór Ronalda Regana na prezydenta Stanów Zjednoczonych

b. wybór i pierwsza pielgrzymka do Polski Jana Pawła II

c. polityka przebudowy i jawności Michaiła Gorbaczowa w ZSRR

d. powstanie ,,Solidarności '' i opozycji politycznej w Polsce

e. niewydolność systemu gospodarczego

f. inne ( proszę krótko
uzasadnić) .................................................. .................................................. ................................

5. Które z wydarzeń poprzedzające transformacje ustrojową w Polsce
uważa Pani/Pan za najważniejsze ?

a. obrady Okrągłego Stołu

b. wybory 4 czerwca

c. powołanie rządu Tadeusza Mazowieckiego

d. inne ( proszę krótko
uzasadnić ) .................................................. .................................................. ..............................

6. Według Pani/Pana które ze zjawisk ubocznych przemian były
najbardziej dotkliwe dla społeczeństwa?

a. wzrost bezrobocia i obawa o utratę pracy

b. utrata bezpieczeństwa socjalnego i redukcja opiekuńczych funkcji
państwa

c. ekspozycja przestępczości

d. pojawienie się enklaw rzeczywistej biedy

e. inne ( proszę krótko
uzasadnić ) .................................................. .................................................. .............................

7. Czy wybór radykalnych reform gospodarczych był według Pani/Pana:

a. konieczny

b. można było je przeprowadzić inaczej, a jeżeli tak to proszę krótko
opisać
jak............................................... .................................................. ...............................

8. Według Pani/Pana, które z grup i warstw społecznych najbardziej
odczuły skutki reform ?

a. robotnicy wielko przemysłowi

b. chłopstwo

c. inteligencja

9. Czy osobiście odczuła Pani/Pan obniżenie standardu życia w wyniku
przemian?

a. tak

b. nie

10. Czy generalnie popiera Pani/Pan kierunek przemian
społeczno-gospodarczych po 1989 roku?

a. tak

b. nie

11. Proszę krótko opisać co należałoby jeszcze według Pani/ Pana zrobić w
pierwszym okresie (1989 - 1991) przemian w dziedzinie stosunków
społecznych .................................................. .................................................. .................................................. ............Dane osobowe

1.Płeć:

kobieta

mężczyzna

2.Wiek:

40-45 lat

45-60 lat

powyżej 60 lat

3.Wykształcenie

podstawowe

średnie

wyższe

4. Zawód

pracuję w zawodzie

emeryt

rencista

bezrobotny

Reply With Quote
Sponsored Links
Reply


Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are Off
All times are GMT +1. The time now is 18:01.
Driver Scanner - Free Scan Now

Vistaheads.com is part of the Heads Network. See also XPHeads.com , Win7Heads.com and Win8Heads.com.


Design by Vjacheslav Trushkin for phpBBStyles.com.
Powered by vBulletin® Version 3.6.7
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 RC 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120